Päämääräni on luoda kaunista, käytännönläheistä ja toimivaa arkkitehtuuria. Arkkitehtuuriosaamiseni lisäksi olennainen vahvuuteni on rakennusprosessin eri suunnittelualojen ymmärtäminen. Tämä pohjautuu käytännön kokemukseeni rakennusurakoinnista. Arkkitehtuuriset ratkaisuni ovat rakennesuunnittelussa ja LVI-suunnittelussa sekä rakennustyömaalla toteutettavissa. Teen arkkitehtisuunnittelua omakotitaloista teollisuuslaitoksiin asti. Teen myös valvomoiden kalustesuunnittelua.

Suunnittelu alkaa yhteisellä ideoinnilla, jossa käymme läpi asiakkaan toiveet ja tarpeet sekä arvioimme kustannuksia. Suunnittelun lähtökohtana ovat kaavamääräykset, erilaiset tutkimukset ja kaupunkikuvan tarkastelu. Olen myös mielelläni auttamassa tontin valinnassa, jolloin voimme yhdessä pohtia, voiko tontille sijoittaa asiakkaan toiveiden mukaista rakennusta. Ideoinnin tuloksena on asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin sekä tontin ominaisuuksiin nähden paras mahdollinen lopputulos, jossa yhdistyvät kaunis arkkitehtuuri ja käytännön toteutettavuus.

Ideoinnin tuloksena laadin kohteesta vision ja teen ensimmäisen pohjaratkaisun, jonka pohjalta etenemme varsinaiseen suunnitteluun. Yleensä toisessa tapaamisessa löydämme lähes lopulliset asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaiset tila- ja julkisivuratkaisut. Tämän jälkeen teen kohteesta kolmiulotteisen mallin, joka havainnollistaa asiakkaalle yhteisen ideoinnin ja suunnittelun tulosta. Käytän mallintamisessa ArchiCad-suunnitteluohjelmaa. Mallintamisen tuloksena saamme rakennuksen asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset täsmällisine pinta-aloineen. Asiakkaan toivomien hienosäätöjen jälkeen saamme lopulliset rakennuslupakuvat eli pääpiirustukset.

Asiakas saa palveluna

 • arkkitehtuurisuunnittelun
 • luonnossuunnittelun
 • rakennuslupapiirustukset
 • työpiirustukset
 • urakkatarjouspyyntöasiakirjat
 • värilliset 3D-suunnitelmat.

Asiakas on kuvannut palveluni laatua mm. seuraavasti:

 • luovuus ja käytäntö kohtaavat
 • ratkaisut ovat toimivia, mutta samalla näyttäviä ja kustannustehokkaita
 • julkisivuratkaisut ovat hienoja
 • arkkitehtisuunnittelu on samalla sisustussuunnittelua
 • kaikki aikataulut pitävät.